Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działka o pow. 0,07 ha, zabudowana

Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-29
Godzina: 09:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,07 ha, zabudowana
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 36 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 365/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 listopada 2017 r. o godz. 09:30

 

 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kłaj, gm. Kłaj, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 660/6 o powierzchni 0,07 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 81,72 m2 (budynek parterowy, posiada strych, elewacja budynku ocieplona i otynkowana) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 68,95 m2 (budynek ma konstrukcję murowaną, jest parterowy, w stanie surowym),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 643 o powierzchni 0,15 ha (działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do figury prostokąta, silnie wydłużona, nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00016259/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- zabudowana działka ewidencyjna o nr 660/6 oszacowana jest na kwotę: 206 006,00 zł

- niezabudowana działka ewidencyjna o nr 643 oszacowana jest na kwotę: 49 035,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza zabudowanej działki ewidencyjnej o nr 660/6 wynosi: 154 550,00 zł

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 643 wynosi: 36 800,00 zł.

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 25 504,10 zł.

- za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 660/6 wadium wynosi: 20 610,00 zł

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 643 wadium wynosi: 4 905,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kłaj
Wojewodztwo: małopolskie