Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Kompleks działek w Dąbrowej

Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-14
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Kompleks działek w Dąbrowej
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 377 350,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1470/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Kłaj, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 392 o powierzchni 0,56 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni 188,15 m2 (budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony) oraz budynkiem garażu
o powierzchni 32,7 m2, działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony południowej, faktyczny dojazd do działki odbywa się od strony p
ółnocnej przez działkę ewidencyjną
nr 388/2),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 388/3 o powierzchni 0,16 ha (działka charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku północno-wschodnim, dostęp do drogi od strony północnej),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 388/2 o powierzchni 0,030 ha (działka charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku północno-zachodnim, dostęp do drogi publicznej od strony północnej, działka na części obszaru posiada nawierzchnię asfaltową), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00016433/4. Działki stanowią całość gospodarczo-użytkową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- zabudowana działka ewidencyjna nr 392 oszacowana jest na kwotę: 495 722,00 zł

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 388/3 oszacowana jest na kwotę:
67 856,00 zł

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 388/2 oszacowana jest na kwotę: 2 445,00 zł.

Cena wywoławcza stanowiących całość gospodarczo-użytkową działek
w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. łącznie kwotę:

377 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. łącznie kwotę: 56 650,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce albo w gotówce
w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Dąbrowa
Wojewodztwo: małopolskie