Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowany kompleks działek o pow. 0,2040 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-12
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowany kompleks działek o pow. 0,2040 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 334 700,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 182/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 lutego 2018 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Grabie, gm. Wieliczka, składającej się ze stanowiących kompleks działek ewidencyjnych o nr 26/4, 25/1, 24/8, 26/5
o łącznej powierzchni 0,2040 ha, działki zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o nr porządkowym 230 wraz z przybud
ówką garażową (budynek
3 kondygnacyjny o konstrukcji murowanej w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 217,2m2, powstał na bazie starego, posadowiony jest na trzech działkach ewidencyjnych, budynek w części stanowi samowolę budowlaną, budynek nie jest odebrany i nie jest dopuszczony do użytkowania, pomimo tego jest zamieszkały) oraz budynkiem starej drewnianej stodoły (budynek posadowiony na działce 26/4
w całości drewniany w bardzo złym stanie technicznym nadający się do rozbiórki), działki posiadają dostęp do drogi publicznej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00037064/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 502 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 334 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50 200,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce albo w gotówce
w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Grabie
Wojewodztwo: małopolskie