Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działka o pow. 0,10 ha, zabudowana  

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-23
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,10 ha, zabudowana  
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 140 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1160/12
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 marca 2018 r. o godz. 09:00

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Świątniki Górne, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1282/3 o powierzchni 0,10 ha, zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym w konstrukcji drewnianej, krytym blachodachówką oraz budynkiem gospodarczym, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00032861/4.

Stwierdzono rozbieżność pomiędzy treścią księgi wieczystej, a wypisem z rejestru gruntów. W wypisie z rejestru gruntów ujawnione jest prawo dożywocia. W treści księgi wieczystej obejmującej przedmiotową nieruchomość nie ujawniono powyższego prawa.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209 945,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 140 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 21 000,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia oszacowanym na kwotę: 83 978,00 zł.

Wartość prawa dożywocia zostanie zaliczona na cenę nabycia zgodnie z art. 1000 kpc.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Rzeszotary
Wojewodztwo: małopolskie