Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości w Woli Zabierzowskiej

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-20
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Woli Zabierzowskiej
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 604,60
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1618/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

20 marca 2018 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice , składającej się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej ewidencyjnej nr 448 o powierzchni 5 000 m2 (działka niezagospodarowana oraz nieużytkowana rolniczo o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, dojazd do działki drogą asfaltową);

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 449/1 o powierzchni 75 200 m2 (działka o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, niezagospodarowana, nieużytkowana rolniczo, sąsiaduje z terenami niezabudowanymi, dojazd do działki drogą asfaltową);

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 449/2 o powierzchni 600 m2 (działka o kształcie regularnym, wydłużonego prostokąta, niezagospodarowana oraz nieużytkowana rolniczo, stanowi drogę dojazdową, dojazd do działki drogą asfaltową);

stanowiącej własność dłużnika: Petro Verde Sp. z o.o. Rytro 541, 33-343 Rytro

dłużnik rzeczowy na podstawie art. 930 kpc: SR4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kalwaryjska 23 lok. 5, 30-504 Kraków

posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00025420/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 448 oszacowana jest na kwotę: 78 717,60 zł brutto (w tym podatek VAT),

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 449/1 oszacowana jest na kwotę: 1 191 270,16zł brutto (w tym podatek VAT),

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 449/2 oszacowana jest na kwotę: 1 209,20 zł brutto (w tym podatek VAT).

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 448 wynosi: 39 358,80 zł (w tym 23%VAT w kwocie 358,80 zł),

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 449/1 wynosi: 595 635,08 zł (w tym 23% VAT w kwocie 1 635,08 zł),

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 449/2 wynosi: 604,60 zł (w tym 23% VAT w kwocie 4,60 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości :

- za działkę ewidencyjną nr 448 wadium wynosi: 7 880,00 zł (brutto),

- za działkę ewidencyjną nr 449/1 wadium wynosi: 119 130,00 zł (brutto),

- za działkę ewidencyjną nr 449/2 wadium wynosi: 130,00 zł (brutto).

Jednocześnie komornik podaje do informacji, że opodatkowaniem objęta jest odpowiednia część wartości nieruchomości. W chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wysokość podatku VAT zostanie zweryfikowana zgodnie ze stanem prawnym na dzień prawomocności ww. postanowienia.

Wadium ze względu na wysokość należy wpłacić JEDYNIE przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium w gotówce w kasie kancelarii nie będzie przyjmowane.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, a w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wola Zabierzowska
Wojewodztwo: małopolskie