Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki, Wola Zabierzowska

Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-04
Godzina: 12:50
Przedmiot sprzedaży: Działki, Wola Zabierzowska
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 2 050,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 51/17
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 kwietnia 2018 r. o godz. 12:50

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zabierzowska, gm. Niepołomice oznaczonej jako działka nr 1607 o pow. 0,37 ha dla której Naczelnik Miasta i Gminy w Niepołomicach wydał w dniu 15.03.1978 r. Akt Własności Ziemi nr 681/78

- udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomościach położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gm. Niepołomice oznaczonych jako:

-         działka nr 1076 o pow. 0,37 ha,

-         działka nr 1311 o pow. 0,14 ha,

-         działka nr 1474 o pow. 0,20 ha,

-         działka nr 1502 o pow. 0,09 ha

-         działka nr 1501 o pow. 0,59 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

dla których Naczelnik Miasta i Gminy w Niepołomicach wydał w dniu 22.11.1978 r. Akt Własności Ziemi nr 1720/78.

PRZEDMIOT LICYTACJI

WARTOŚĆ UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁANIA

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

WYSOKOŚĆ WADIUM

(tj. 10% ceny oszacowania)

udział w wysokości 1/2 część działka nr 1607

4 366,00 zł

3 280,00 zł

437,00 zł

udział w wysokości 1/2 część działki nr 1076

4 306,00 zł

3 230,00 zł

431,00 zł

udział w wysokości 1/2 część działki nr 1311

2 730,00 zł

2 050,00 zł

273,00 zł

udział w wysokości 1/2 część działki nr 1474

5 630,00 zł

4 230,00 zł

563,00 zł

udział w wysokości 1/2 część działki nr 1502

3 398,00 zł

2 550,00 zł

340,00 zł

udział w wysokości 1/2 część działki nr 1501 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

110 912,00 zł

83 184,00 zł

11 100,00 zł

 

 W przypadku działki 1076 i 1607 licytant przystępujący do licytacji winien spełniać warunki określone w art. 2 a ust. 1 lub art. 2 a ust. 3 pkt 1 lit. a - e ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) w dniu licytacji legitymując się stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem potwierdzonym przez wójta, burmistrza), ewentualnie zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wola Zabierzowska
Wojewodztwo: małopolskie