Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości, Węgrzyce Wielkie

Podstawowe informacje:
Data: 2018-05-29
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Węgrzyce Wielkie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 10 230,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 634/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 maja 2018 roku o godz. 13:00

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie, gm. Wieliczka, składającej się z:

- działek ewidencyjnych nr 1479/7 i 1478/11 o łącznej powierzchni 480 m2, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 125,65 m2 ( budynek parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony z garażem w bryle budynku), objętych księgą wieczystą o nr KR1I/00019772/6,

- udziału w wysokości 7/32 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1478/9 o powierzchni 572 m2 (działka w niewielkiej części asfaltowa, przeważająca część działki o nawierzchni utwardzonej) działka stanowi wydzieloną wewnętrzną drogę dojazdową do sąsiadujących działek zabudowanych i niezabudowanych, objętej księgą wieczystą o nr KR1I/00019774/0,

posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- zabudowane działki ewidencyjne nr 1479/7 i 1478/11 oszacowane są na kwotę: 340 034,00 zł;

- udział w wysokości 7/32 w działce ewidencyjnej nr 1478/9 oszacowany jest na kwotę: 13 639,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza zabudowanych działek ewidencyjnych nr 1479/7 i 1478/11 wynosi: 255 030,00 zł;

- cena wywoławcza udziału w wysokości 7/32 w działce ewidencyjnej nr 1478/9 wynosi: 10 230,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za zabudowane działki ewidencyjne nr 1479/7 i 1478/11 wadium wynosi: 34 010,00 zł,

- za udział w wysokości 7/32 w działce ewidencyjnej nr 1478/9 wadium wynosi: 1 370,00 zł.

 Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Węgrzyce Wielkie
Wojewodztwo: małopolskie