Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Zabudowane nieruchomości o pow. 0,0776 ha i 0,7300 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-12
Godzina: 14:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości o pow. 0,0776 ha i 0,7300 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 3 029 050,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 254/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 czerwca 2018 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Libertów, gm. Mogilany, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 97/2 o powierzchni 0,0776 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 185 m2 w tym powierzchnia użytkowa mieszkania 45 m2 (budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w środku w stanie surowym oprócz części zaadaptowanej na mieszkanie, nie posiada pozwolenia na użytkowanie),

- działki ewidencyjnej nr 97/3 o powierzchni 0,73 ha zabudowanej budynkiem hotelu o powierzchni użytkowej 1 205,57 m2 (budynek wybudowany w latach 90. jako dom mieszkalny a następnie adaptowany na pensjonat z gabinetami odnowy biologicznej i gabinetami kosmetycznymi, basenem oraz zapleczem gastronomicznym, przekazany do użytkowania w grudniu 2004 r.), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR3I/00016749/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka ewidencyjna nr 97/2 zabudowana budynkiem gospodarczym oszacowana jest na kwotę: 471 500,00 zł

- działka ewidencyjna nr 97/3 zabudowana budynkiem hotelu oszacowana jest na kwotę: 4 072 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 97/2 zabudowanej budynkiem gospodarczym wynosi: 314 350,00 zł

- cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 97/3 zabudowanej budynkiem hotelu wynosi: 2 714 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za działkę ewidencyjną nr 97/2 zabudowaną budynkiem gospodarczym wadium wynosi: 47 150,00 zł

- za działkę ewidencyjną nr 97/3 zabudowaną budynkiem hotelu wadium wynosi: 407 200,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Libertów
Wojewodztwo: małopolskie