Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działka o pow. 0,1139 ha oraz działka o pow. 0,0071 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-07
Godzina: 12:45
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1139 ha oraz działka o pow. 0,0071 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 950,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2018 r. o godz. 12:45

 

w sali nr 5  Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości   Wola Batorska,  gm. Niepołomice  składającej   się  z:

- udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności  działki ewidencyjnej nr 1648/9 o powierzchni 0,1139 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym łącznej powierzchni całkowitej 164,66 m2 (budynek mieszkalny składa się  z  parteru oraz poddasza, jest niepodpiwniczony, konstrukcja budynku  murowana, elewacja budynku nieotynkowana, więźba dachowa  drewniana,  szacowany   udział nie posiada   dostępu do drogi  publicznej),

- udziału w wysokości 4/5 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/10 o powierzchni 0,0071 ha, (działka charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do figury trójkąta oraz  umiarkowanie  płaskim ukształtowaniem terenu, udział  nie posiada dostępu do drogi publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce  o  nr KR2I/00028086/3.

 

Udział  w  wysokości 4/5 części w prawie   własności   do   nieruchomości  oszacowany   jest:

- do zabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/9  na kwotę: 181 602,00 zł,

- do niezabudowanej  działki   ewidencyjnej 1648/10 na  kwotę: 1 402,00 zł,

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:

- zabudowanej działki ewidencyjnej nr 1648/9, tj. kwotę: 121 100,00 zł,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej 1648/10, tj. kwotę: 950,00 zł,

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

 - za działkę   ewidencyjną 1648/9   wadium wynosi: 18 200,00 zł,

- za działkę  ewidencyjną 1648/10  wadium  wynosi: 150,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak  by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika  w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że  w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wola Batorska
Wojewodztwo: małopolskie