Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki o pow. 0,0844 ha i 0,1066 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-07
Godzina: 09:45
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0844 ha i 0,1066 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 587 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1024/17
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 września 2018 r. o godz. 9:45

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice, stanowiącej całość gospodarczo-użytkową, składającej się z:

- działki ewidencyjnej o nr 843/5 o powierzchni 0,0844 ha (działka o kształcie zbliżonym do figury prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi – ulicy Nowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 841/1, od strony południowej), zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 245,81 m2 (budynek w zabudowie wolnostojącej, składający się z kondygnacji piwnic, parteru, półpiętra i poddasza, budynek o tradycyjnej konstrukcji murowanej, wzniesiony w latach 90. XX wieku, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu stanowi dachówka, elewacja budynku ocieplona i otynkowana),

- niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 843/6 o powierzchni 0,1066 ha (działka o kształcie zbliżonym do figury prostokąta, działka nie posiada zapewnionego prawnie dostępu komunikacyjnego, samodzielnie nie posiada dostępu do drogi publicznej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00001166/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 782 831,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 587 150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 78 300,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Niepołomice
Wojewodztwo: małopolskie