Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki o pow. 0,0496 ha i 0,0270 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-13
Godzina: 13:30
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0496 ha i 0,0270 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 429 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 521/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 września 2018 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka, stanowiącej całość gospodarczo-użytkową, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 1243/1 o powierzchni o powierzchni 0,0496 ha (działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren częściowo ogrodzony, posiada dojazd do drogi publicznej przez działkę nr 1243/4) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 107,70 m2 (budynek mieszkalny posadowiony w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, oddany do użytkowania w 2007 roku) i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00042499/8,

- udziału w wysokości 1/5 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1243/4 o powierzchni 0,0270 ha (działka o kształcie wydłużonym, stanowi wewnętrzną urządzoną drogę dojazdową do budynków mieszkalnych, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Dobczyckiej), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00042008/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 572 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 429 150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 57 220,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001

w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wieliczka 
Wojewodztwo: małopolskie