Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Działki o pow. 2 600,00 m2, w tym działka zabudowana

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-26
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2 600,00 m2, w tym działka zabudowana
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 5 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 152/17
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 września 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość składająca się z niezabudowanych działek oznaczonych numerem ewidencyjnych nr 2964, 2979, 2984, 3002, 3011, 3019, 3036, 3039/2, oraz działka 3007 wraz z budynkiem w budowie o pow. użytkowej 2 600,00 m2, dwoma budynkami gospodarczymi oraz zbiornikiem wodnym, położonych w miejscowości Wola Radziszowska, gm. Skawina i posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR3I/00025877/1.

 

 Przedmiot licytacji

Wartość nieruchomości

Cena wywołania

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

Wysokość wadium

(tj. 10% ceny oszacowania)

zabudowana działka nr 3007 budynkiem w budowie i pozostałymi składnikami terenu

4 913 440,31 zł
(w tym 815 440,31 zł VAT)

3 685 080,23 zł

(w tym 611 580,23 zł VAT)

491 344,00 zł

niezabudowana działka nr 2984

8 800,00 zł

6 600,00 zł

880,00 zł

 niezabudowana działka nr 3002

13 200,00 zł

9 900,00 zł

1 320,00 zł

niezabudowana działka nr 3019

6 800,00 zł

5 100,00 zł

680,00 zł

niezabudowana działka nr 3036

35 600,00 zł

26 700,00 zł

 3 560,00 zł

niezabudowana działka nr 3039/2

14 900,00 zł

11 175,00 zł

1 490,00 zł

niezabudowana działka nr 2979

12 358,24 zł
(w tym 58,24 zł VAT)

9 268,68 zł

(w tym 43,68 zł)

1 240,00 zł

niezabudowana działka nr 2964

16 200,00 zł

12 150,00 zł

1 620,00 zł

niezabudowana działka nr 3011

13 600,00 zł

10 200,00 zł

1 360,00 zł

 

W przypadku działki 2964, 3039/2 i 3036 licytant przystępujący do licytacji winien spełniać warunki określone w art. 2 a ust. 1 lub art. 2 a ust. 3 pkt 1 lit. a - e ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) w dniu licytacji legitymując się stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem potwierdzonym przez wójta, burmistrza), ewentualnie zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi .

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od nieruchomości, co do których nie został naliczony podatek VAT.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wieliczka
Wojewodztwo: małopolskie