Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości – niezabudowana działka o pow. 0,0168 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-02
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – niezabudowana działka o pow. 0,0168 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 245 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 80/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 października 2018 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice, składających się z:

        niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 850/7 o powierzchni 0,0168 ha i 857/3 o powierzchni 0,0107 ha oraz działek ewidencyjnych nr 857/4 o powierzchni 0,0275 ha i 857/7 o powierzchni 0,0260 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 245,12 m2 (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, budynek z lat 80. XX wieku, piętrowy ze strychem, częściowo podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej, otynkowany, więźba dachowa drewniana kryta blachą ocynkowaną i malowaną), działki przylegają do siebie tworząc kompleks działek - funkcjonalny teren, posiadających założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00007972/8,

        udziału w wysokości 1/2 część prawa własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 857/5 o powierzchni 0,0103 ha (działka stanowi dojazd do działek 857/3, 857/4, 857/7), posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR2I/00029148/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

        kompleks działek oszacowany jest na kwotę: 321 400,00 zł.

        ułamkowa 1/2 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 6 200,00 zł.

Cena wywoławcza stanowiących całość gospodarczo-użytkową działek w powyższej licytacji wynosi: 245 700,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 32 760,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wieliczka
Wojewodztwo: małopolskie