Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Nieruchomości – Działka zabudowana o pow. 0,0714 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-15
Godzina: 09:40
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – Działka zabudowana o pow. 0,0714 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 7 330,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 537/17
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 listopada 2018 r. o godz. 9:40

 

w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 nieruchomości położonej w miejscowości Lednica Górna, gm. Wieliczka, składającej się z:

- udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności do działki ewidencyjnej nr 229/4 o powierzchni 0,0714 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 157,72 m2 (elewacja budynku otynkowana, dach kryty dachówką ceramiczną),

- udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228/3 o powierzchni 0,0195 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00037429/9.

Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności do nieruchomości oszacowany jest na kwotę:

- do zabudowanej działki ewidencyjnej nr 229/4 na kwotę: 242 388,00 zł,

- do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228/3 na kwotę: 9 764,00 zł.

 

Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności do nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- zabudowanej działki ewidencyjnej nr 229/4, tj. kwotę: 181 800,00 zł,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228/3, tj. kwotę: 7 330,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za udział 1/2 części w prawie własności do zabudowanej działki ewidencyjnej nr 229/4 wadium wynosi: 24 250,00 zł;

- za udział 1/2 części w prawie własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 228/3 wadium wynosi: 980,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Zdjęcia do pobrania

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lednica Górna
Wojewodztwo: małopolskie